Chronosthesia is about the mental journey in which each person continuously takes a part of the past with them into the present, as a 'memory'. The future is locked in the present in the same way, as an 'expectation'. This means that at the beginning of our lives we have little 'memory' and a lot of 'expectation'. As you get older the “expectation” decreases and the “memory” increases. How we look at things is determined by the personal balance of 'memory', present, and 'expectation'.
In the work on the aspect chronosthesia, the 'memories', the present, and the 'expectations' compete for the attention of the viewer, who interprets this balance on the basis of his own frame of reference. This series has a layering through which different viewers experience the work in their own way. The works usually consist of a fixed image layer representing the present, an atmosphere layer behind it indicating the past, and in front a cloud-like layer that represents the expectation of the future.
Chronosthesia gaat over de mentale reis waarin elke persoon continu een deel van het verleden meeneemt naar het heden, als een ‘herinnering’. Ook de toekomst zit op dezelfde manier opgesloten in het heden, als een ‘verwachting’. Dit betekent dat wij in het begin van ons leven weinig ‘herinnering’ hebben en juist veel ‘verwachting’. Naarmate je ouder wordt, neemt de ‘verwachting’ daarentegen af en de ‘herinnering’ toe. Hoe wij kijken naar zaken wordt dus bepaald door de persoonlijke balans van ‘herinnering’, heden, en ‘verwachting’.
In het werk over het aspect chronosthesia strijden de ‘herinneringen’, het heden, en de ‘verwachtingen’ om de aandacht van de toeschouwer die de balans hierin interpreteert op basis van zijn eigen referentiekader. In deze serie zit een gelaagdheid waardoor verschillende toeschouwers op hun eigen manier het werk ondergaan. Het werk bestaat meestal uit een vaste beeld-laag met het heden, waarachter een sfeer-laag het verleden aangeeft, en vóór het beeld een wolkachtige-laag die de toekomstverwachting verbeeldt.

Food for thought - 2020

Far away - 2020

Flashbacks into the future - 2019

Past outlook 1 -2020

Sapience - 2020

Pre-sience - 2020

Time travel - 2021

Past outlook 2 - 2020

Consultation with myself - 2020

Contemplation 1 - 2021

Contemplation 2 - 2021

Frozen

You may also like

Back to Top