Emotive   
Emotions constitute a fundamental aspect of human existence, shaping our thoughts, actions, and interactions. Both in art and in everyday life, emotions play an essential role, influencing how we perceive and respond to the world around us.
‘Emotive’ refers to the ability of art to evoke or express strong emotions in people. It signifies the power to elicit feelings such as joy, sadness, dislike, anger, or empathy, eliciting an instinctive response that surpasses rational understanding. Emotive elements play a pivotal role in connecting individuals on a deep emotional level and can be found in various forms of expression, from art to personal interactions.
For me, Emotive works in two ways; conveying my emotions to the viewer, where they feel my motivation behind creating the image, or the other way around, where the viewer's own emotion is stirred and brought to the surface through the image.

Emotive 
Emoties vormen een fundamenteel aspect van menselijk bestaan en vormen onze gedachten, handelingen en interacties. Zowel in kunst als in het dagelijks leven spelen emoties een essentiële rol en beïnvloeden hoe we de wereld om ons heen waarnemen en erop reageren. 
'Emotive' verwijst naar het vermogen van kunst om sterke emoties op te roepen of uit te drukken bij mensen. Het staat voor de kracht om gevoelens op te wekken zoals vreugde, verdriet, afkeer, woede of empathie, en roept een instinctieve reactie op die verder gaat dan rationeel begrip. Emotieve elementen spelen een cruciale rol bij het verbinden van individuen op een diep emotioneel niveau en zijn terug te vinden in verschillende vormen van expressie, van kunst tot persoonlijke interacties.
Voor mij werkt Emotive op twee manieren; het overbrengen van mijn emoties naar de beschouwer waarbij deze mijn motivatie om het beeld te creëren invoelt, of de andere manier waarbij de emotie van de beschouwer losgemaakt wordt en door het beeld naar buiten komt.
Back to Top