low-polygon self-portrait
Rob van Doorn​​​​​​​
In my view art is one of the essential things in life.  Being creative is what it is all about. Creativity is the ultimate 'letting go'; continuing without any holding back or support. This constant search for newer and different, makes life interesting.
 I’ve always loved photography ever since I was a small kid spending many hours in my color-darkroom. My passion to create new work never ceases, it only burns brighter in this digital age. I have travelled to all seven continents and to the most interesting countries, giving me new insights to different life and cultures.
 A photograph can be factual, fictional, a metaphor or poetry. In all cases it is transformation of images from conceptual phase to final phase, cumulating the emotions of the maker. This transformation defines the photographic art form.
Next to photography, sculpturing is also part of my creative life. Sculpturing in hard stone is the only art form in which you do not add material but subtract it. It is the art of 'remaining' the object you envision. Using no electrical tools makes it a slow, cumbersome, process which reflects the difficulty of this evolutionary creative work.
​​​​​​​Rob van Doorn
Voor mij is kunst een van de essentiële dingen in het leven. Creatief zijn is waar het allemaal om draait. Creativiteit is het ultieme 'loslaten'; doorgaan zonder enige terughoudendheid of vastigheid. Deze constante zoektocht naar nieuwer en anders, maakt het leven interessant.
Ik heb altijd van fotografie gehouden sinds ik een klein kind was en vele uren doorgebracht in mijn kleuren doka. Mijn passie om nieuw werk te maken houdt nooit op, het brandt alleen maar feller in dit digitale tijdperk. Ik ben naar alle zeven continenten en naar de meest interessante landen gereisd, waardoor ik nieuwe inzichten heb gekregen in verschillende levensstijlen en culturen.
Een foto kan feitelijk, fictief, een metafoor of poëzie zijn. In alle gevallen is het de transformatie van beelden van conceptuele fase naar eindfase, waarbij de emoties van de maker cumuleren. Deze transformatie definieert de fotografische kunstvorm.
Naast fotografie is beeldhouwen ook deel van mijn creatieve leven. Beeldhouwen in hardsteen is de enige kunstvorm waarin je geen materiaal toevoegt maar wegneemt. Het is de kunst van het 'overhouden' van het object dat je voor ogen hebt. Het niet gebruiken van elektrisch gereedschap maakt het een langzaam, omslachtig proces dat de moeilijkheid van dit evolutionaire creatieve werk weerspiegelt.

You may also like

Back to Top