Sarasvati Mata    April 2012

Material: Diabaas
Dimensions: 32 x 18 x 22 cm

Hindu goddess of knowledge, wisdom and art. The literal meaning of the name Sarasvati is the one that gives us the essential knowledge (Sara) of Ourself (Sva). She stands for creativity; the combination of power and intelligence. The mother goddess of the flow, of the primordial ocean; the female aspect of creation.


Sarasvati Mata
Hindu godin van kennis, wijsheid en kunst.  De letterlijke betekenis van de naam Sarasvati is degene die de essentiële kennis (Sara) van ons Zelf (Sva) geeft. Zij staat voor creativiteit; de combinatie van kracht en intelligentie. De moedergodin van de stroom, van de oer- oceaan; het vrouwelijke aspect van de schepping
Back to Top