Interaction      Juni 2007

Material:  green dolomite
Dimensions:   ca. 35 x 25 x 20

In Tao, the harmonious cooperation of all beings is not the result of orders of an elevated authority that is beyond their own, but because they are all part of an organic structure that forms a cosmic pattern and what they obey is just what their interior is prescribed by their own nature [Joseph Needham].

Interactie
In Tao is de harmonieuze samenwerking van alle wezens niet het gevolg van bevelen van een verheven autoriteit die buiten henzelf staat, maar van het feit dat ze allen deel uitmaken van een organische structuur die een kosmisch patroon vormt, en wat ze gehoorzamen is slechts datgene, wat hun innerlijk wordt voorgeschreven door hun eigen aard [Joseph Needham].
Back to Top