Flow                    June 2002

Material:  Irish hardstone
Dimensions:  80 x 50 x 60 cm

Cruising down the river, against the current. Enjoy the unending battle against the inevitable. Only dead fish float down the river with the flow.

Flow
Tegen de stroom in, de rivier afzakken. Genieten van het niet aflatend gevecht tegen het onvermijdelijke. Alleen dode vissen laten zich met de stroom meedrijven.


Back to Top